Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

MenuEkoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty

Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 420 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

16. 3. 2018

Matematická soutěž - MATEMATICKÝ KLOKAN 2018

U Mendíků probíhala matematická soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN. Soutěže se zúčastnili všichni žáci 2. - 9.tříd.

A jaké budou  výsledky? Všechny příklady opravuje a hodnotí paní učitelka Matulíková. V příloze v pondělí naleznete i výsledkovou listinu. Zatím si můžete prohlédnout fotografie z této mezinárodní akce.

                                Výsledek obrázku pro matematický klokan

16. 3. 2018

Školní jídelna - informace od paní hospodářky Mayerové

Ve školní jídelně bude od pondělí 19. 3. opět výběr ze dvou druhů jídel.

13. 3. 2018

Úspěšný žák Přemysl Pilch (4.B)

Soutěže ve hře na bicí nástroje se zúčastnil Přemysl Pilch a získal v kategorii žáků základních uměleckých škol krásné 3. místo.

Máme velkou radost a těšíme se na další úspěchy smiley.


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 2/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa